CNCS-UEFISCI Grant

Title:  Historical Dimensions  and Contemporary Perspectives of Cremation in RomaniaDimensiuni istorice si perspective contemporane ale incinerarii in Romania

Code:   CNCS-UEFISCDI, PNII, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente.

Contract Number:  54/05.10.2011

Finanţator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Time Project: 36 months

605246 RON

Project Director: CPIII. Dr Marius Rotar, contact – mrotar2000@yahoo.com

css.php